Uus Erasmus+ projekt: õpime üksteiselt ja üksteisega


3.-5. oktoobril 2019 toimus Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli partnerkoolis, Regiomontanus Gümnaasiumis Saksamaal, uue Erasmus+ projekti "Changing to democracy: demokraatia ja diktatuur Euroopas pärast Teist maailmasõda" ametlik avamine.

Projektis teevad järgmise kahe aasta jooksul ühiste eesmärkide nimel koostööd üle 100 õpilase ja õpetaja Armeeniast, Eestist, Portugalist, Rumeeniast ja Saksamaalt.
Pildil õpetajad, õpilased ja projektipartnerid projekti ametlikul avamisel.


Erasmus+ programm võimaldab koolidel ellu viia rahvusvahelisi projekte, mille keskne eesmärk on muuta Euroopa käegakatsutavamaks ja arusaadavamaks igale õpilasele. Projektitöö käigus toimuvad õpilaste ja õpetajate kohtumised kõikides partnerkoolides. "Vahetu kontakt ja koostöö erinevatest riikidest pärit kolleegidega on minu jaoks tohutult rikastav. Ühest küljest õpin, teisalt aga saan oma isikliku kogemusega projektitöösse panustada," rõhutab projekti idee autor Alexandra Weber (Regiomontanus Gümnaasium Haßfurt).

Esimesel projektikohtumisel Saksamaal said projekti koordinaator Reet Käärik ja õpetaja Katre Merilaid (Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool) kolleegidega kogemusi vahetada kolmepäevases õpetajakoolituse programmis, pannes aluse ühisele projektitööle.


Pildil projekti õpetajate meeskond.

Projekti lähtepunktiks on tõsiasi, et viimastel aastatel Euroopas aset leidnud sündmused (populistlike ja natsionalistlike suundumuste esilekerkimine, Brexiti teemad) on hakanud kõigutama ühiseid demokraatlikke põhiväärtusi ja Euroopa kui rahu kindlustava ja vabadust tagava üksuse legitiimsust.Kuna igas riigis on demokraatia kujunenud omasoodu, õpitakse üksteisega ja üksteiselt. Uuritakse ajalugu ja analüüsitakse erinevate režiimide mõju ühiskonnale. Projekt julgustab kriitiliselt mõtlema, aga olema samas avatud suhtumisega aktiivne kodanik. Ideoloogia ja propaganda ei ole ainult  osa ajaloost, vaid ka tänapäeva meedias ja sotsiaalvõrgustikes aktuaalne teema. Arutletakse Euroopa põhiväärtuste ja tulevikusuundade üle hetkel toimuvate sotsiaalsete ja poliitiliste arengute valguses. Ehk kokkuvõttes püütakse jõuda arusaamale, mis demokraatia on, mida ta meile pakub ja kuidas me ise saame aidata kaasa demokraatia edukale toimimisele tänapäeval.

Projekt loob silla erinevate kultuuride vahel ja aitab kaasa avatud maailmavaate kujunemisele. Läbi isiklike kogemuste on Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilastel  suurepärane võimalus tavapärasse kooliellu tuua uusi inspireerivaid elamusi ja pisut põnevust. Projekti kaudu tekkinud sõprussidemed võivad ulatuda kaugele tulevikku ja saadud kogemused olla hindamatud.

Projektist lähemalt Otsa kooli kodulehel: Välisprojektid


Reet Käärik

Rahvusvahelise koostöö projektijuht
Georg Otsa nimeline Tallinna MuusikakoolKommentaarid

Populaarsed postitused