Täpsemalt koolielust Madeiral

Meie teine nädal on nüüd ametlikult läbi juba ning käime kolmandat. Oleme saanud veel rohkem uusi kogemusi ja teadmisi juurde. See postitus süveneb rohkem siinsesse kooliellu.

Mida oleme õppinud ja kogenud siiani õpirände ajal?

Portugali keel on meil muidugi selgemaks saanud. Oleme proovinud praktiseerida seda koolis ja tänaval. Meil Eestis liigub info paremini ja kõik on täpsem, siin on see veidi vajaka jäänud.

Mis meid on siiani kõige rohkem üllatanud?

Siin ei kasutata arvuteid, kuigi need on olemas. Valvelauas käib võtmete jagamine läbi paberite. Ruume siin broneerida ei saa, vaid peab elavas järjekorras olema. Kui meil Eestis on mingid aastad kohustuslik osa kavast eesti muusika, siis siin ei tegeleta portugali muusikaga nii sageli ja eriti ei mängitagi. Raamatukogus pole ka väga palju häid või uusi kogumikke portugali muusikast. Veel on siin palju erirahvusest töötajaid. Isegi kui töötajad ei räägi nii hästi inglise keelt, püüavad nad ikkagi oma võimete piires meid aidata.


Valvelaud

Iseloomusta õpetajaid Madeira Kunstide Koolis.

Õpetajad on siin kõik väga sõbralikud, hoolivad ja vastutulelikud. Väga palju on erirahvustest õpetajaid, näiteks minu õpetaja on Ukraina juurtega, Brigitta õpetaja on venelane ja Johanna õpetaja itaallane. Leidub veel palju muidki rahvuseid. Neil jagub energiat küllaga ning teevad oma tööd südamega. Paljud õpetajad esinevad igasugustes koosseisudes - orkestrid, ansamblid.

Millised on õpilased?

Õpilased on kõik samuti väga sõbralikud. Alati abivalmis, kui meil läheb vaja abi kas tõlkimisel või muuga. Siin on vanemaid õpilasi (põhikooli ja keskkooli ealised) ning on ka palju nooremaid muusikuid. Nad on meist väga huvitatud, märkavad meid ja tulevad ise küsima ja uurima meie kohta.

Orkestripraktika - mis on teistmoodi kui meil?

Orkestriga võtame läbi palju erinevat repertuaari. Proovid on hästi mõnusad ja toredad. Õpilastel on suur ind mängida ja koos musitseerida. Proovi ajal ei toimu ka nootide õppimist, vaid saab teha tööd koosmängu ja kõla kujundamisega. Võrreldes meiega, on siinsed proovid veidi pikemad ning koosseis on siin palju suurem, pillidest puudust ei tule. Nagu ka eelmises postituses mainisin, on meie dirigent väga soe ja muudab proovid lõbusaks ja huvitavaks, ta oskab õpilasi väga inspireerida.

Väiksem koosseis orkestris


Kas miski on nõudnud pingutust?

Seletada midagi neile, kes inglise keelt ei oska. Ning ka uues keskkonnas mängimine nõudis alguses palju, sest kõik ei olnud nii kodune veel.

Kas seni siin oldud aeg on pakkunud meile muusikutena inspiratsiooni ja indu? Mis?

Kindlasti. Käisime ühel kontserdil, mis oli ansamblikontsert, oli tore ja inspireeriv näha oma õpetajat seal mängimas. Eriti tore on see, kui õpetaja võtab ise tunnis pilli välja ja mängib ja näitab, kuidas saaks veel paremini mängida.

Kommentaarid

Populaarsed postitused